Základy svařovací pistole na svorníky

Svařování svorníků je účinná a bezpečná metoda rychlého a bezpečného upevnění různých typů spojovacích prvků ke kovovým podkladům, která zajišťuje pevné spojení, jež překonává i pevnost základního kovu.Svařovací pistole na svorníky je ruční nářadí, které pomocí elektrického oblouku spojuje dva kovové kusy dohromady. Při výběru ideální pistole pro vaši aplikaci je třeba mít na paměti různé faktory.

Elektrody

Elektroda (nebo hrot) pro pistoli na svařování trnů se obvykle skládá z vysoce kvalitního měděného nebo mosazného materiálu a má ergonomický tvar navržený tak, aby držel svařované trny, a zároveň obsahuje kování usnadňující jejich vyjmutí. Lze se setkat s kulatými, obdélníkovými nebo oválnými tvary. Složení určuje vodivost elektřiny i pevnost svaru. Elektroda 6011 funguje dobře na většině obecných kovů a zároveň je dostatečně univerzální pro všechny svařovací polohy - specifickým svařovacím potřebám mohou vyhovovat i jiné tyče.

Typ svaru, který elektroda vytvoří, závisí na faktorech, jako je typ základního kovu, svařovací proces a podmínky. Svařování litiny vyžaduje jiné typy elektrod než svařování nízkouhlíkové nebo měkké oceli. Kromě toho může hrát nedílnou roli její jádro - například pokud je vystavena korozi, doporučuje se elektroda s olověným jádrem.

Svařovací elektrody jsou opatřeny různými povlaky a povrchovými úpravami, jako jsou chromát, nitril, nikl nebo nikl-železo, které je chrání před korozí a zároveň napomáhají pevnějšímu spojení svaru s kovovým povrchem. Některé povlaky mohou být dokonce nerezavějící!

Při svařování trnů vytváří elektroda s měděným nebo mosazným jádrem elektrický oblouk mezi ní a spojením trnu a základního kovu, který zahřívá obě součásti pro účinný svar; tento typ svaru je znám jako svařování trnů taženým obloukem nebo kondenzátorovým výbojem.

Svařování svorníků trvá jen milisekundy. Díky své rychlosti, pevnosti a odolnosti proti manipulaci je tento typ svaru vynikající volbou pro různé aplikace.

Svářečky na svorníky lze konfigurovat pro svařování různých kovů, například nerezové oceli a mědi, v různých průměrech. Lze je také použít k upevnění předmětů, jako jsou jmenovky a odznaky z mosazi, k upevnění otěruvzdorných svorníků na otěruvzdorné desky a k upevnění elektrických/elektronických zařízení i kovových uměleckých/dekoračních předmětů.

Sklíčidlo nebo kleština

Na konci pistole pro svařování trnů je nainstalováno kleštinové pouzdro, které během svařování přenáší pružinový tlak na svařovaný trn a zajišťuje pevné spojení mezi jeho hrotem a svařovací špičkou. Existují různá kleštinová pouzdra specifická pro různé průměry, jako například pouzdro "B" pro pistole na CD svorníky, ale k dispozici jsou i speciální typy včetně pouzdra "ER (extended radius) a pouzdra Bantam C-2, které splňují požadavky na různé průměry.

Upínací kleština a sklíčidlo jsou často zaměňovány za zaměnitelné součásti používané k upínání obrobků nebo nástrojů vřetena na CNC soustruzích, avšak každá z nich má odlišné výhody a použití.

Upínače s kleštinou používají kuželové provedení pro aplikaci upínací síly, zatímco sklíčidla se pro aplikaci upínací síly utahují kolem předmětu, takže jsou vhodná pro různé obrobky.

Sklíčidla a upínací kleštiny mohou být vyrobeny z oceli nebo hliníku, přičemž hliníková sklíčidla bývají lehčí a levnější. Ocel může být v některých případech užitečná díky své pevnosti.

Při výběru ideálního sklíčidla pro vaši aplikaci je nutné vzít v úvahu jak velikost obrobku, tak případné specifické potřeby upnutí. Stupňovité upínače nabízejí více plochých upínacích ploch spojených pod úhlem 90 stupňů podobně jako schody pro zvýšení upínací schopnosti - ty mohou pojmout rostoucí rozsah průměrů.

Výkonová sklíčidla nabízejí obecnější upínací rozsah a jsou závislá na automatickém napájení, které zajišťuje upínací sílu potřebnou pro daný úkol. Jejich větší tělo však ztěžuje přiblížení malých obrobků k němu tak, aby bylo možné je bezpečně upnout.

Upínací sklíčidla plní stejnou funkci jako sklíčidla s pohonem, ale jsou mnohem menší, takže jsou ideální pro bezproblémovou manipulaci s menšími obrobky. Kromě toho poskytují kleštinová sklíčidla lepší soustřednost než sklíčidla čelisťová, protože jejich upínací tlak působí po celém obvodu, nikoli pouze v určitých styčných oblastech obvodu obrobku.

Svařovací tip

Svařovací hrot svářečky slouží k zajištění elektrody a svorníku. Při správné funkci tato svařovací špička bezpečně drží obě součásti a zároveň umožňuje průchod proudu, který zahřívá obě součásti současně. O jeho úspěchu nakonec rozhoduje řada faktorů:

Za prvé, svařovací hrot musí být vhodně dimenzován; to určuje, jakou velikost drátu lze použít a jaký průvar ve svaru. Dále musí být svařovací hrot čistý; znečištěné hroty vedou ke špatným začátkům oblouku, nižší míře průvaru, nestejné kvalitě svaru a celkově špatné kvalitě svaru. Kromě požadavků na čistotu zajišťují požadavky na dobré uložení konzistentní středové body svařovacího nástroje a také to, aby svařovací proud směřoval spíše na trn než na jeho okolní povrchy.

Dalším faktorem při svařování je doba oblouku neboli doba, za kterou kolík dosáhne bodu svaru a roztaví se se základním materiálem. Tato doba může záviset na faktorech, jako je velikost a průměr trnu, typ použitého svařovacího procesu a rychlost proudu, a může se mezi jednotlivými svařovacími procesy výrazně lišit.

V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu také napětí oblouku a tlak pružiny svařovací pistole. Vyšší napětí s větším tlakem pružiny mají tendenci vytvářet více svarů za minutu, zatímco nižší napětí se sníženým tlakem pružiny vede k menšímu počtu svarů za daný čas.

Svářečky svorníků obvykle používají dvě formy svařování: tažený oblouk a kondenzátorový výboj (CD). Zatímco svařování taženým obloukem lze použít na většinu spojovacích prvků - včetně legovaných a nelegovaných ocelí a hliníku - svařování CD je obvykle vyhrazeno pro spojovací prvky menších průměrů, aby se vytvořily svary bez výrazného zkreslení nebo změny barvy na rubové straně.

Důležitým faktorem, který ovlivňuje oba typy svařování, je způsob, jakým svářeč manipuluje se svou pistolí a jak s ní pohybuje. Dosažení vysoce kvalitních a opakovatelných svarů vyžaduje přesnou manipulaci, která umožňuje přesné ovládání a zároveň zůstává dostatečně stabilní pro efektivní a opakovatelné svary; jinak hrozí riziko vytvoření předimenzovaného korálku, zatímco příliš rychlý pohyb může snížit průvarovost a oslabit průvar.

Bezpečnost

Svařovací pistole na svorníky je extrémně výkonný nástroj, proto je třeba s ním zacházet opatrně. Nikdy nedovolte, aby se jí někdo dotýkal holýma rukama, když proces probíhá, ani ji nevystavujte žádným hořlavým materiálům; také se držte dál od vody, protože stříkající nebo rozstřikující se voda může představovat bezpečnostní riziko v oblasti svařování; chraňte oči před jiskrami nebo záblesky oblouku, které mohou způsobit nepříjemné pocity nebo zranění; používejte štít/obličejovou masku a zůstaňte 2 metry od oblasti svařování, abyste se nepopálili; při manipulaci s tímto výkonným strojem vždy používejte vhodné bezpečnostní vybavení!

Svařování svorníků má ve stavebnictví mnohostranné využití, od budování pevných konstrukcí až po instalaci důležité silniční infrastruktury, jako jsou dopravní značky a svodidla. Svařování svorníků hraje zásadní roli při zpevňování a stabilizaci konstrukcí; jeho použití je často nezbytné při vytváření stabilních kotevních bodů na mrakodrapech nebo mostech, které podpírají krovy, lešení nebo žebříky; pomáhá také se zajištěním kotevních bodů pro kotevní body krovů mrakodrapů nebo mostů, lešení nebo žebříků, stejně jako zajišťuje kotevní body pro zajištění kotevních bodů na mrakodrapech nebo mostech, které pomáhají zajistit kotevní body, které zajišťují kotevní body pro kotevní body na mrakodrapech nebo mostech, spolu s pomocí při instalaci životně důležité silniční infrastruktury, jako jsou dopravní značky nebo zábrany.

Svařování svorníků se široce používá v průmyslových strojích, kde zajišťuje těsnost spojů a správný provoz strojů. Tuto metodu lze využít i v nemocnicích, kde vytváří čisté svary s minimem nečistot, které by mohly být zdrojem bakterií nebo jiných choroboplodných zárodků.

Nábytkářský průmysl je také závislý na svařování trnů při montáži dílů, jako jsou stoly, skříně a police. Pracovníci používající svařovací pistoli vytvářejí spojovací prvky, které zůstávají skryté před zraky a zároveň zajišťují pevné dlouhodobé spoje - pomáhají tak zajistit vysoce kvalitní výrobu nábytku.

Svařovací pistole jsou univerzální nástroje vhodné pro různé aplikace a navržené podle individuálních požadavků. Pro splnění těchto požadavků jsou k dispozici různé modely. Některé lze konfigurovat pro procesy s taženým obloukem nebo s krátkým cyklem, zatímco jiné jsou vybaveny buď keramickými kováním, nebo kolíky s tavidlem; dále existují ty, které jsou určeny speciálně pro procesy svařování závitů kondenzátorovým výbojem (CD).

Kategorie: novinky

cs_CZCzech